Subsidie voor baan werkloze

Het kabinet zet zijn plan door om langdurig werklozen aan het werk te helpen met loonkostensubsidies en zogenoemde participatiebanen. Minister Donner (CDA) en staatssecretaris Aboutaleb (PvdA) van Sociale Zaken hopen dat het zonder de medewerking van de werkgeversorganisaties lukt om tienduizenden mensen die nu een uitkering krijgen, aan het werk te helpen. De werkgeversorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd. Zij trokken vorige maand hun aanbod om 200.000 langdurig werklozen aan een baan te helpen terug, omdat het kabinet besloot dat het ontslagrecht voorlopig niet wordt versoepeld. Het uitkeringsinstituut UWV krijgt in totaal 78 miljoen euro om uit te delen aan werkgevers die werklozen of arbeidsongeschikten aannemen. Werkgevers krijgen een jaar lang circa 670 euro per maand, de helft van het minimumloon. Het kabinet schept participatiebanen voor wie ook met de subsidie niet aan het werk komt. (NRC)