Rechtbank in beraad over voortzetting Angels-zaak

De rechtbank in Amsterdam gaat zich de komende weken beraden over de vraag of het Openbaar Ministerie in het proces tegen de Hells Angels zoveel fouten heeft gemaakt dat de zaak moet worden gestopt. Op 20 december zal de rechtbank het besluit bekend maken.

Het Openbaar Ministerie heeft de 22 verdachten ten laste gelegd dat ze lid zijn van een criminele organisatie, van verboden wapenbezit, geweldsmisdrijven en drugshandel.

Het proces begon eind oktober maar sinds die eerste dag houden rechters en advocaten zich bezig met de vraag op welke schaal de regels voor het afluisteren van telefoongesprekken tussen advocaten en cliënten zijn overtreden. Leek het aanvankelijk om slechts twee of drie gesprekken te gaan, inmiddels staat vast dat het om meer dan 100 gesprekken gaat, waarvan enkele tientallen als echt inhoudelijk werden beoordeeld. De verslagen van deze contacten zijn uitgewerkt en jarenlang bewaard, ondanks een heldere instructie die zulks verbiedt.

Het was gistermiddag nadat voormalig zaaksofficier Geert Oldekamp voor de tweede keer was gehoord, „mooi genoeg geweest” voor de advocaten van de 21 Hells Angels en hun verstoten president Willem van B. Zij vroegen de rechtbank dan ook om het Openbaar Ministerie ‘niet ontvankelijk’ te verklaren en het strafproces te stoppen.

Oldekamp bleek zich ook bij dit tweede verhoor talrijke essentiële zaken niet te kunnen herinneren. Enkele keren was hem duidelijk gemaakt, zo hadden andere getuigen verklaard, dat de uitgetikte gesprekken moesten worden vernietigd, maar Oldekamp wist daar niets meer van.

Advocaat Bram Moszkowicz: „Deze leider van een groot strafonderzoek was volledig de regie kwijt. Erger nog, hij heeft de regie uit handen gegeven, waardoor anderen zich toegang konden verschaffen tot verboden informatie.” Volgens Moszkowicz en zijn collega Meijering is er geen basis meer voor vertrouwen in dit OM. „De overtredingen waren stelselmatig”, aldus de advocaten.