Peuters mogelijk toch niet getoetst

Den Haag. Het is onzeker of er een toets komt die taalachterstanden bij peuters op kan sporen. In een Kamerdebat met staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) bleek woensdag dat er proefprojecten lopen met een zogenoemde risicoanalyse om taalachterstanden te signaleren. Uit die proefprojecten moet blijken of de `peutertoets` uiteindelijk deel gaat uitmaken van die analyse. Eerder maakte Dijksma zich hard voor de toets en stelde ze dat deze verplicht zou worden. Later zwakte ze haar woorden af: ouders zouden worden ”geadviseerd” om hun peuter met een taalachterstand te laten deelnemen aan een voorschoolse taalles.