Pas verschenen

LITERATUUR

Maarten ’t Hart: De vroege verhalen. De Arbeiderspers, 544 blz. € 25,–

Deel een van de uiteindelijk twee delen van de Verzamelde verhalen.

Ida De Ridder: Fine. Levenslang met Elsschot. Athenaeum-Polak & Van Gennep,160 blz. € 14,95

Elsschots jongste dochter over haar vader maar bovenal over haar moeder Fine. Kees van Kooten schreef een voorwoord.

Dirk Van Hulle: De kladbewaarders. Vantilt, 256 blz. € 22,50

Via aantekeningen, schetsen, kladjes, typoscripten geeft taalwetenschapper Dirk Van Hulle een inzicht in de dynamiek van schrijfprocessen. Bijgevoegd een cd-rom met daarop de ontstaansgeschiedenis van Achter de Schermen, een korte tekst waarin Elsschot zijn schrijfmethode analyseert.

Jeanette Winterson: De stenen goden (The Stone Gods). Vert. Theo Scholten, Contact, 286 blz. € 19,90

Sciencefiction- en liefdesverhaal en een literair pamflet ineen. ‘De roman wordt pas interessant wanneer Winterson haar engagement opzij schuift.[...]. Op het vlak van de kleine relaties is Winterson een groot schrijfster’ (Jurgen Tiekstra in Boeken, 26.10.07).

Martin Bril: Vader en dochters. Avonturen aan het thuisfront. Prometheus, 130 blz. € 12,50

Een selectie uit de columns in de Volkskrant van Bril over de vader en zijn opgroeiende dochters.

Jan Wolkers: Dagboek 1976. De Bezige Bij, 228 blz. € 18,50

In deel 4 in de dagboekreeks schrijft Jan Wolkers onder andere over de dood van zijn vader en het voltooien van zijn roman De Kus.

Erland Loe & Petter Amundsen: De ontmaskering van Shakespeare (Organisten). Vert. Marianne Molenaar, De Geus, 430 blz. € 24,90

Geïllustreerde uitgave waarin de Noorse schrijver Erland Loe en organist Petter Amundsen de vermeende, verborgen codes ontrafelen in het toneelwerk van Shakespeare die verwijzen naar de ware identiteit van de schrijver.

NON-FICTIE

Nicolas Sarkozy: Getuigenis Frankrijk, Europa en de wereld in de eenentwintigste eeuw (Testimony: The International Edition Témoignage). Vert. Richard Kwakkel en Leen Van Den Brouck, Meulenhoff, 326 blz. € 21,50

Het politieke manifest van de Franse president. In de serie Aspekt-biografie van uitgeverij Aspekt verscheen van Maarten van der Roest Nicolas Sarkozy (238 blz. € 16,95).

Pim van Lommel: Eindeloos bewustzijn. Een maatschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Ten Have, 404 blz. € 24,90

De bijna-dood ervaring (BDE) wetenschappelijk benaderd met voorbeelden uit de eigen praktijk van voormalig cardioloog Pim van Lommel.

Dick Engelen: Frontdienst. De BVD in de Koude Oorlog. Boom, 310 blz. € 24,50

Historisch onderzoek van oud-medewerker van de BVD/AIVD naar de geschiedenis van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Alexis de Tocqueville: Over de democratie in Amerika 2 (De la Démocratie en Amérique, Volume II). Vert. Dr. W.J. Schuijt, Papieren Tijger, 376 blz. € 25,–

Tweede deel van de klassieker van Alexis de Tocqueville (1805-1859). Hierin geeft hij een grondige analyse van zijn eerste boek (1835) over Amerika. Bij uitgeverij Voltaire verscheen van Tocqueville het essay Over het pauperisme (Sur le paupérisme, vert. Ineke Mertens, 72 blz. € 12,–).

Bob de Graaff, Elsbeth Locher-Scholten: J. P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat. Waanders, 552 blz. € 34,95

Biografie van de Nederlandse diplomaat die van 1916 tot 1921 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was en later gezant in Kaïro, Berlijn en Londen.

Stine Jensen: Goddelijke brulapen. Bert Bakker, 308 blz. € 18,95

Bundeling artikelen over beeldvorming van filosofe Stine Jensen, onder meer verschenen in NRC Handelsblad.

G.J. Knaap e.a.: Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deel II: Java en Madoera. Uitg. Asia Maior, 432 blz. €295,– (t/m 31 december 2007), daarna €350,–

Tweede deel van deze monumentale facsimile-uitgave van alle kaarten van VOC-vestigingen. In kleurendruk, met Nederlandse en Engelse tekst. Dit deel bevat bovendien 200 topografische tekeningen.