Kim heet nu ‘beste meneer de Voorzitter’

President Bush heeft Noord-Korea normalisering van relaties in het vooruitzicht gesteld indien het zich houdt aan eerder gemaakte afspraken over nucleaire ontwapening. Dat houdt in dat Noord-Korea voor 31 december opening van zaken moet geven over zijn geheime nucleaire wapenprogramma’s en installaties, opgeslagen atoomkoppen en voorraden verrijkt uranium.

Dat hebben regeringsfunctionarissen gisteren in Washington gezegd nadat in Pyongyang bekend was geworden dat de Amerikaanse president een persoonlijke brief heeft laten bezorgen aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. De brief is niet in zijn geheel openbaar gemaakt. Het is voor het eerst dat Bush zich rechtstreeks richt tot de Noord-Koreaanse leider. Die duidt hij in de aanhef aan als „Beste meneer de Voorzitter”, verwijzend naar Kims functie als voorzitter van de nationale defensiecommissie. De brief sluit af met ‘hoogachtend’ en met Bush’ ondertekening.

Woordvoerders van het Witte Huis relativeren de betekenis van het schrijven vooralsnog. Ze zeggen dat ook de andere regeringsleiders van het zogeheten zes-partijenoverleg over Noord-Korea een brief hebben gekregen. Ook daarin wijst Bush op het belang van vooruitgang in deze „beslissende fase” van het overleg. Maar de brief aan Kim is niet identiek aan de andere, bevestigen de woordvoerders.

Gisteren keerde de Amerikaanse gezant Christopher Hill terug van een driedaags bezoek aan Noord-Korea. Hill zei dat Pyongyang zich nog houdt aan de afspraken maar dat het niet zeker is of de beoogde openheid er ook voor eind dit jaar is. (AFP, AP, Reuters)