Het milieu kan alleen gered worden door de mensheid af te schaffen

Er is weer behoorlijk veel onderzocht, nagerekend en geturfd, de laatste paar dagen.

Gisteren werd de website www.bijbelenkoran.nl geïntroduceerd, een gezamenlijk initiatief van IKON en Wereldomroep. Christelijke en islamitische teksten onder één knop: prachtig natuurlijk. Niet alleen dat je de verschillende verhalen nu in haast één oogopslag met elkaar kunt vergelijken, maar daardoor zal tevens de dialoog worden bevorderd. Nog gezwegen van de mogelijkheid om op die manier hardnekkige misverstanden uit de weg te ruimen.

„De bijbel kent wraakzuchtige passages, en de koran lijkt soms wat milder”, onthulde algemeen IKON-directeur Martin Fröberg bijvoorbeeld.

Daar zullen ze bij de PVV raar van opkijken.

De directeur verklaarde zich nader. „Sommige politici”, zei hij, „hoor je beweren dat de koran aanzet tot geweld. Maar is dat echt wel zo? Neem iets als stenigen. Dat is een straf die in de bijbel voorkomt, en niét in de koran.”

Hij vertelde het nóg sterker:

„Een woord als slaan staat 69 keer in de bijbel tegenover 9 keer in de koran.”

Allemaal aan het licht gekomen dank zij de moderne informatica. Stel je voor dat iemand die boeken bladzij voor bladzij op trefwoorden had moeten doorvlooien. Dan hadden we nog jaren moeten wachten. Dan hadden we die cijfers nooit gekend.

Zelf was Fröberg stomverbaasd over de overeenkomsten tussen bijbel en koran. „Treffend is het”, merkte hij op, „dat veel bijbelfiguren ook in de koran voorkomen. Ook in de koran bouwt Noach een ark.”

Potverdrie! Nóg een bewijs van het nut van de elektronische snelweg. Een beetje surfen en een beetje tellen - en zelfs de algemeen directeur van een Interkerkelijke Omroep ontdekt op later leeftijd alsnog dat de gevreesde moslims dezelfde dingen geloven als wij christenen. Dat is op zichzelf al meer dan dialoog. Dat is al bijna verbroedering.

Maar altijd beginnen Afshin Ellian, Eshan Jami, Sooreh Hera of Max Pam (de enige niet-Iraniër) dan te polariseren door de IKON te beschuldigen van slappe knieën, en Fröberg te vragen: „Hoeveel christenen stenigen tegenwoordig nog? Hoeveel slaan er nog in Jezus’ naam op los? Hoeveel geloven nog in de ark van Noach?” En weg broederschap.

De mens zoekt ruzie.

Neem anders een onderzoek van de Clinique du Sommeil in Bordeaux. Daar is met proefpersonen, allerlei meetapparatuur (en met subsidie van Peugeot, Renault en Citroën) uitgerekend dat automobilisten allemaal, van jong tot oud, minder door slaap overmand raken of over de weg gaan slingeren, naarmate ze regelmatiger een stevige kop sterke koffie drinken. U zult het misschien niet geloven, maar ik las dit bericht in de rubriek ‘Wetenschap’. Wetenschap! Terwijl je op je vingers kunt natellen dat hier een wereldwijde campagne aan de gang is van verzamelde koffieplanters, koffiebranders, koffieveilers en koffiekruideniers.

De mens is uitgekookt.

Maar het zorgwekkendste onderzoekbericht komt van het Centrum voor Duurzaamheid van de Michigan State University. Daar is uitgezocht en vastgesteld dat door het toenemend aantal echtscheidingen het aantal huishoudens wereldwijd sneller stijgt dan de bevolking. Inefficiënte bedoeninkjes van in hun eentje met twee linker handen rondscharrelende gescheiden vaders, betekenen een regelrechte aanslag op het milieu.

„Huishoudens van gescheiden Amerikanen”, hebben ze in Michigan uitgerekend, „zouden in 2005 38 miljoen kamers, 73 miljard KwU stroom en 3600 miljard liter water hebben bespaard als ze gehuwde Amerikanen waren gebleven”.

De mens is onverbeterlijk.

Als je het onderzoeksveld overziet rest maar één conclusie. Het milieu in al z’n facetten - godsdienstig, politiek, sociaal en ecologisch – kan alleen nog gered worden als we de mensheid afschaffen.

Op Al Gore na natuurlijk. Die krijgt als de Noach van vandaag een allerlaatste kans.