Gevangenis

In het artikel ”Snelweg naar de vrijheid” (CS, 30 november) wordt bij herhaling het ministerie van Justitie opgevoerd als opdrachtgever voor kunstwerken. Dat is niet juist. De Rijksgebouwendienst is opdrachtgever en het atelier Rijksbouwmeester is verantwoordelijk voor uitvoering van de kunstopdrachten. Verder wordt gesteld dat de uitvoering van de percentageregeling niet meer verplicht is. Dat is hij wel. De regeling is sinds het midden van de vorige eeuw regeringsbeleid en wordt bij alle departementen waarvoor de Rijksgebouwendienst de huisvesting verzorgt, verplicht toegepast. Gesteld wordt verder dat de `Justitie-kunst` voor het publiek moeilijk toegankelijk is. Maar van de ruim 100 kunstprojecten die de laatste jaren onder begeleiding van de Rijksbouwmeester zijn gerealiseerd zijn er maar een stuk of vijf achter de gesloten deuren van een gevangenis.