Etty gaat over de schreef

In haar column van 4 december gaat Elsbeth Etty over de schreef, door een uitspraak van Jan Marijnissen over nationale identiteit te vergelijken met antisemitische propaganda van Adolf Hitler. Marijnissen vraagt al jaren aandacht voor het gebrek aan historisch besef. Met deze parallel etaleert Etty haar gebrek aan historisch inzicht. De SP strijdt voor solidariteit tussen mensen met macht en mensen aan de onderkant van de samenleving, door de tegenstellingen tussen leden van verschillende sociaal-economische klassen te doorbreken. Het nationaal-socialisme voerde geen klassenstrijd, maar een rassenstrijd, waarbij de verschillen tussen mensen juist werden uitvergroot.

Een gemeenschappelijke visie op ons gedeelde verleden is juist bedoeld om dit soort denkbeelden te bestrijden. Het is een manier om na te denken over wat mensen in Nederland bindt. Waarom zijn de rechtsstaat, de sociale wetgeving en de verzorgingsstaat opgebouwd? Voor welke problemen waren zij ooit een antwoord?

Onderdeel van de nationale identiteit is voor mij het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedere inwoner van Nederland, voor gedeelde rechten en voorzieningen. De SP vraagt al sinds haar entree in de Tweede Kamer in 1994 aandacht voor de gevolgen van de politiek van meer marktwerking, in het onderwijs, de zorg en op de arbeidsmarkt, die leidt tot uitholling van deze verantwoordelijkheid.

Kennisnemen van de geschiedenis en nadenken over de nationale identiteit leiden niet tot het uitsluiten van mensen, zoals Etty vreest, maar zijn een voorwaarde voor het besef van wat ons bindt. Socialisten zijn per definitie internationalisten. Overal op de wereld hebben mensen behoefte aan een samenleving waarin zij zich thuis kunnen voelen.