De loonkostensubsidie komt er toch

Het kabinet zet zijn plan om langdurig werklozen aan het werk te helpen met loonkostensubsidies en zogeheten participatiebanen door.

Minister Donner (CDA) en staatssecretaris Aboutaleb (PvdA) van Sociale Zaken hopen dat het ook zonder medewerking van de werkgevers lukt om 200.000 mensen aan het werk te helpen.

De werkgevers trokken vorige maand hun belofte om 200.000 mensen aan het werk te helpen terug, omdat het kabinet besloot het ontslagrecht niet te versoepelen.

Zij reageren teleurgesteld dat het kabinet nu „een pot honing neerzet en maar ziet of er bijen op afkomen”. „Dit lijkt in de verste verte niet op het aanbod dat wij het kabinet eerder hadden gedaan”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. „Wij wilden een groot gecoördineerd project opzetten om werklozen aan het werk te helpen. Dit riekt meer naar de klassieke arbeidsvoorziening en die heeft in het verleden nooit iets opgeleverd.”

Vakcentrale FNV is blij dat het kabinet deze afspraak uit de participatietop van deze zomer uitvoert, maar noemt het ook „niet meer dan normaal”.

Het kabinet trekt 78 miljoen euro uit voor de loonkostensubsidies. Als de Tweede Kamer ermee instemt, mag het uitkeringsinstituut UWV dit geld straks uitdelen aan werkgevers die werklozen of arbeidsongeschikten aannemen. Het gaat om zo’n 670 euro per maand per werknemer, de helft van het minimumloon.

De werkgever krijgt het geld alleen als hij de intentie uitspreekt dat de werknemer bij goed functioneren na een jaar in vaste dienst komt. De loonkostensubsidie houdt dan op. Op den duur hoopt het kabinet hiermee te besparen op de WW-, WAO-, WIA- en Wajong-uitkeringen.

De gemeenten mogen al langer subsidie geven aan werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering aannemen. Die prikkel werkt, want steeds meer mensen met een bijstandsuitkering vinden op deze manier werk.

Toch zijn er nog mensen die ook met subsidie niet uit de bijstand komen. Voor hen gaat het kabinet, overeenkomstig de afspraak op de participatietop, banen scheppen waarin ze twee jaar met behoud van uitkering kunnen werken. Nieuw is dat deze werknemers een bonus krijgen bovenop hun uitkering als ze zo’n participatiebaan aannemen. Ook krijgen ze één dag in de week scholing.

Op deze manier kunnen de werkgevers uitproberen of er onder deze groep geschikte werknemers zijn. En de mensen met een uitkering gaan er in inkomen op vooruit als ze meedoen.

Deze toevoegingen waren nodig om de PvdA over te halen, die aanvankelijk bezwaar had tegen langdurig werk met behoud van uitkering.

Lees het plan op nrc.nl/economie