BRIEVEN

New Move

In het artikel ‘Het einde van de donkere kamer’ (CS, 16 november) staat de zin: „New Move, een vaklaboratorium in Amsterdam gespecialiseerd in zwart-wit fotografie, ging vijf jaar geleden failliet”. Deze informatie is onjuist. Het bedrijf is gestopt en niet failliet gegaan. Omdat wij als eerste de bui al aanzagen komen dat digitale fotografie het handmatig afdrukken zou gaan verdringen zijn wij op tijd gestopt. Misschien moet U in het vervolg zorgvuldiger te werk gaan, voordat U iemands naam in diskrediet brengt.

Amsterdam

Gevangenis

In het artikel „Snelweg naar de vrijheid” (CS, 30 november) wordt bij herhaling het ministerie van Justitie opgevoerd als opdrachtgever voor kunstwerken. Dat is niet juist. De Rijksgebouwendienst is opdrachtgever en het atelier Rijksbouwmeester is verantwoordelijk voor uitvoering van de kunstopdrachten. Verder wordt gesteld dat de uitvoering van de percentageregeling niet meer verplicht is. Dat is hij wel. De regeling is sinds het midden van de vorige eeuw regeringsbeleid en wordt bij alle departementen waarvoor de Rijksgebouwendienst de huisvesting verzorgt, verplicht toegepast. Gesteld wordt verder dat de ‘Justitie-kunst’ voor het publiek moeilijk toegankelijk is. Maar van de ruim 100 kunstprojecten die de laatste jaren onder begeleiding van de Rijksbouwmeester zijn gerealiseerd zijn er maar een stuk of vijf achter de gesloten deuren van een gevangenis.

Coördinerend Adviseur BK Atelier Rijksbouwmeester

    • Hans van den Ban
    • Bob Oostendorp