Besluit Postwet ‘krankzinnig’

Het uitstel van de vrije postmarkt heeft geleid tot zeer verdeelde reacties. TNT is verheugd, de concurrentie is woedend. ‘Mijn investeringen zijn voor niets geweest.’

Postbedrijf Sandd in Apeldoorn vindt het uitstel van de liberalisering van de postmarkt „krankzinnig” en eist genoegdoening van de regering. Monopolist TNT daarentegen is zeer tevreden met het besluit. Deutsche Post heeft in felle bewoordingen de besluiten van TNT en Nederland bekritiseerd.

Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken, PvdA) zei gisteren in de Kamer dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om de markt al per 1 januari vrij te geven. TNT behoudt hierdoor voorlopig het alleenrecht op de bezorging van persoonlijke post (brieven, bankafschriften etc.) tot 50 gram.

De overweging van de Duitse regering, vorige week, om een minimumloon voor alle postbezorgers in te voeren, is de belangrijkste ‘onduidelijkheid’. De Duitse en Nederlandse markt zouden tegelijk en onder gelijke omstandigheden worden opengesteld.

In Nederland hebben parttime postbodes geen recht op het minimumloon. Bedrijven op de Nederlandse markt, waaronder Selekt Mail, een dochter van Deutsche Post en Sandd (een Nederlandse onderneming) kunnen met een stukloon makkelijk concurreren met TNT, terwijl TNT op zijn beurt in Duitsland geen stukloon zou mogen betalen en daarmee als startend bedrijf in het nadeel is ten opzichte van Deutsche Post.

TNT protesteerde hiertegen en ziet in het uitstel van de liberalisering een erkenning van zijn gelijk. „We zijn verheugd dat in Den Haag de situatie in het buitenland niet langer wordt gebagatelliseerd. Duitsland is zijn boekje te buiten gegaan en wil het monopolie van Deutsche Post beschermen met de invoering van het minimumloon. Dat ziet de staatssecretaris nu ook in”, aldus een woordvoerder.

Directeur Bart Stomphorst van Sandd daarentegen is woedend. Hij zegt dat zijn bedrijf, na TNT de grootste op de Nederlandse postmarkt, miljoenen heeft geïnvesteerd vooruitlopend op het vrijgeven van de markt. „Dit is een krankzinnige situatie: het overheidsbeleid is voortdurend gericht geweest op 1 januari 2008 en daar hebben wij ons beleid op afgestemd. En een paar weken voor het begin wordt het afgeblazen.” Stomphorst zegt dat zijn investeringen voor niets zijn geweest. „Klanten sluiten nu voor de zekerheid contracten af met TNT. Wat gaat de regering voor ons doen?”

Intussen heeft Deutsche Post geen goed woord over voor TNT en Nederland. Een woordvoerder van het postbedrijf zegt het besluit tot uitstel van liberalisering „volstrekt onbegrijpelijk” te vinden. In Duitsland hebben concurrenten als het Nederlandse TNT volgens hem alle kansen, omdat het geplande minimumloon van 8 tot 9,80 euro nog altijd ruim onder het algemene loonpeil ligt dat Deutsche Post per uur aan zijn bestellers betaalt. „Nederland heeft bovendien net als veel andere Europese landen zélf een algemeen wettelijk minimumloon. Wie met zulke argumenten de liberalisering uitstelt, heeft deze waarschijnlijk nooit willen invoeren.”

Duitsland zet per 1 januari wel de laatste stap naar liberalisering van de postmarkt. Deutsche Post, in 1995 geprivatiseerd, zou dan zijn monopolie verliezen op de bezorging van brieven onder de vijftig gram.

De onderneming, de vakbonden en de politiek zijn er echter in geslaagd om juist voor die datum een minimumloon voor alle Duitse postbodes af te spreken. Tot woede van de concurrenten van Deutsche Post, zoals PIN Mail en het Nederlandse TNT. Zij kunnen of willen dit minimumloon niet betalen. Hun reacties zijn grofweg hetzelfde: „Deutsche Post handhaaft zijn monopoliepositie door invoering van het minimumloon. Eerlijke concurrentie is nu niet mogelijk.”

PIN stapt naar het Duitse kartelbureau om de invoering van het minimumloon aan te vechten. Het bedrijf heeft bovendien aangekondigd werknemers te zullen ontslaan als het per 1 januari de minimumlonen moet gaan betalen.