Beilen wil junks via rechter van straat houden

Uitzicht vanuit een van de patiëntenkamers in de dit jaar geopende Kliniek voor Duurzaam Verblijf te Beilen. Foto Sake Elzinga Nederland - Beilen - ( Drenthe ) - 12-10-2007 GGZ Drenthe, gebouw de Heuve waar 36 voormalige daklozen verslaafden uit Amsterdam en Rotterdam zijn ondergebracht. Kamer van bewoner. Foto: Sake Elzinga gezondheidszorg verslaving verslaafden opvang verslavingszorg Elzinga, Sake

De gemeente Midden-Drenthe wil het bestuur van GGZ Drenthe voor de rechter dagen, omdat het wil toestaan dat psychiatrische patiënten van zijn kliniek in Beilen het dorp ingaan.

Volgens de gemeente was afgesproken dat de patiënten, verslaafde daklozen uit de Randstad, het terrein van de Kliniek voor Duurzaam Verblijf niet zouden verlaten. Omdat GGZ Drenthe dit nu toch toestaat, betichtte de gemeenteraad het bestuur van de instelling gisteravond van „onbehoorlijk en onbetrouwbaar” handelen.

GGZ Drenthe wijst het verwijt van de hand. De afspraken zouden kunnen worden aangepast als zich „nieuwe behandelingsmogelijkheden” voordoen. Volgens de kliniek, begin dit jaar geopend, heeft zich bij een aantal van de 36 patiënten „onverwachte vooruitgang” voorgedaan, waardoor het wenselijk is dat zij meer bewegingsvrijheid krijgen. Zo zouden ze bijvoorbeeld een boodschap in het dorp mogen doen.

Toen GGZ Drenthe aanpassing van de afspraken wilde bespreken, wees de gemeente overleg af. Midden-Drenthe vindt dat de instelling zich aan de afspraken moet houden. Daarop zegde GGZ Drenthe de overeenkomst eenzijdig op.

Duurzaam Verblijf is de eerste kliniek buiten de grote steden voor langdurige opvang van zogenoemde zorgwekkende zorgmijders uit de Randstad. Het vorige kabinet heeft bepaald dat in 2012 zestig procent van deze moeilijk behandelbare Randstedelingen moet worden opgevangen. Als het niet in eigen stad kon, dan maar elders.

GGZ Drenthe baseert zich voor de grotere vrijheid die de instelling patiënten wil gunnen op de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De gemeente Midden-Drenthe erkent dat zij juridisch niet sterk staat, maar bekijkt of een gang naar de rechter toch mogelijk is.

Bestuurder Riekus Feijen van GGZ Drenthe zegt de verontwaardiging van gemeentebestuur en inwoners van Beilen te begrijpen. Hij heeft de behandelend artsen geadviseerd zich de komende tijd „terughoudend” op te stellen.

Lees een artikel over de kliniek via nrc.nl/binnenland