Begroting Utrechts Muziekpaleis blijkt veel te optimistisch

Utrecht. De begroting van het Muziekpaleis in Utrecht deugt niet. De drie instellingen die gaan samenwerken in het Muziekpaleis, Muziekcentrum Vredenburg, poppodium Tivoli en jazzstichting SJU, zijn in hun begroting veel te optimistisch geweest, concludeert het adviesbureau LA Group in een vernietigend rapport. De muziekinstellingen gaan uit van 44 procent meer bezoekers voor het Muziekpaleis dan ze samen in 2006 haalden. En de inkomsten uit kaartverkoop is op 11 miljoen euro geraamd, terwijl de totale recette in 2006 4,5 miljoen euro was. De subsidie van de gemeente voor de instellingen daalt en de huur van het nieuwe pand stijgt. In de begroting zou geen rekening zijn gehouden met extra aanloopkosten. Dit is een nieuwe hobbel in de moeizame weg naar het Muziekpaleis. Eerder dit jaar was er al ruzie over de toekomstige samenwerking. Ook de bouw kampt met vertraging. Het oude muziekcentrum Vredenburg moet deels gesloopt worden, maar er is verzet tegen de bomenkap die daarvoor nodig is en de gemeente heeft niet de juiste vergunningen aangevraagd voor de archeologische vondsten onder het gebouw. De totale kosten van het Muziekpaleis zijn 100 miljoen euro.