Als ik Plasterk was

Ooit was het allemaal nog anders. Maar als we niet verder terug gaan in de tijd dan de jaren tachtig van de vorige eeuw, dan duurde een universitaire studie vier jaar. Wie afstudeerde, werd doctorandus en iedereen was tevreden.

Hoewel het systeem uitstekend functioneerde, werd het in 2002 veranderd. Ten gevolge van het Verdrag van Bologna werd een nieuw stelsel ingevoerd, waarbij een universitaire studie bestond uit een driejarige bacheloropleiding en eenjarige masteropleiding. De reden om het zo te doen, was dat ze het in Engeland en Amerika ook zo doen. De Anglofascistische mode wil namelijk dat wij alles zo doen zoals ze het in Engeland en Amerika doen, van universitaire titels tot bommen gooien.

De officiële reden om het stelsel in te voeren was dat het de internationale uitwisseling van studenten zou vergemakkelijken. Sceptici wezen erop dat het een verkapte bezuinigingsmaatregel betrof, omdat het vierde jaar – waarin de graad van master wordt gehaald – niet verplicht was, waardoor er per saldo over de periode van vier jaar minder studenten zouden zijn en er dus ook minder docenten nodig zouden zijn. Dit werd ontkend. Er werd gezegd dat de meerderheid van de studenten zouden kiezen voor dat extra vierde jaar. Dit is uitgekomen. Circa 80 procent van de bachelors doet een master.

Dit is minister van Onderwijs Plasterk (PvdA) een doorn in het oog. Deze week verklaarde hij dat dit percentage wat hem betreft flink omlaag zou moeten. Hij wil de master duurder maken of de beurs ervoor afschaffen. Studenten moeten beseffen dat ze na drie jaar als bachelor ook prima zijn toegerust voor de arbeidsmarkt.

Een minister van Onderwijs die pleit voor minder onderwijs. Want als studenten te lang studeren, wordt het te duur. Dus toch een bezuinigingsmaatregel.

Als ik minister van Onderwijs was, zou ik het als mijn taak beschouwen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk studenten een zo goed mogelijke opleiding zouden krijgen. Ik zou de masteropleiding met minstens een jaar verlengen en mij tot het uiterste inspannen om het percentage van 80 procent op te krikken naar 100 procent.

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter.

    • Ilja Leonard Pfeijffer