Zonder meer immigratie gaan veel zaken beter

Doekle Terpstra heeft een beweging opgericht tegen de Verwildering van de samenleving (NRC Handelsblad, 3 december). Hij sluit aan bij de beweging Nederland bekent Kleur. Terpstra en deze beweging zien opvallend weinig nadelen van verdere immigratie in een dichtbevolkt land. Ze vergeten bovendien te melden dat alle godsdiensten een basisboek hebben, waarin doorgaans veel intolerantie en geweld voortkomen. Daarnaast omvatten zij een aantal leefregels die de gelovigen in acht dienen te nemen. Terpstra is kennelijk vergeten dat ons parlement de afgelopen 40 jaar een actief immigratiebeleid heeft gevoerd, waardoor de bevolking sterk is toegenomen. Dit is de belangrijkste oorzaak van de toenemende filedruk op de wegen, evenals van de wachtlijsten in de gezondheidszorg. Misschien gaat Terpstra nu eindelijk eens inzien dat 40 jaar immigratiebeleid moeilijk samengaat met natuur- en milieubehoud, bestrijding van files of met de emancipatie van de homoseksueel.

Ik vrees dat godsdienstige boeken en verdere immigratie geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van onze seculiere en primair humanistische samenleving kunnen leveren. Zij zullen de nadelen daarvan eerder versterken.

    • Alphons Mantel