Volledige liberalisering postmarkt uitgesteld

Enkele honderden bezorgers van TNT Post demonstreerden vanochtend op het Plein in Den Haag tegen verdere liberalisering van de Nederlandse postmarkt, waardoor hun arbeidsvoorwaarden zouden verslechteren. (Foto Roel Rozenburg) Rozenburg, Roel

De volledige liberalisering van de Nederlandse postmarkt wordt uitgesteld, waarschijnlijk met een half jaar. Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken, PvdA) heeft dat vanmorgen gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er is volgens hem nog te veel onduidelijk om de liberalisering zorgvuldig te kunnen invoeren. Een meerderheid van de partijen steunt hem.

Vanmorgen demonstreerden zeker honderd postbezorgers in Den Haag tegen de invoering van de nieuwe Postwet per 1 januari. Zij vinden dat hun arbeidsvoorwaarden aanzienlijk verslechteren. Als de verdere liberalisering doorgaat, verliest TNT Post haar monopolie bij de bezorging van geadresseerde post tot 50 gram.

De staatssecretaris vindt dat nog te onduidelijk is of in Duitsland een eerlijke markt voor de postbezorging ontstaat. TNT Post zou daardoor in Duitsland niet goed kunnen concurreren terwijl in Nederland de positie verzwakt.

Ook wil Heemskerk onderhandelingen afwachten tussen vakbonden en werkgevers in Nederland over de invoering van een minimumloon. Die onderhandelingen verlopen stroef. De bedrijven Sandd en Selekt Mail betalen hun postbezorgers nu een stukloon. Een bemiddelaar moet de besprekingen weer op gang brengen. Heemskerk: „Ik gun de vakbonden en werkgevers meer tijd. De bedrijven hebben er groot belang bij om er uit te komen. Zij willen graag dat liberalisering doorgaat.”

In Duitsland bereikten vakbonden en werkgevers onlangs een akkoord over het minimumloon. Omdat TNT Post in Duitsland met deeltijdwerkers post bezorgt, zou het bedrijf door dit akkoord ernstig benadeeld worden ten opzichte van Deutsche Post, dat fulltimers heeft. „Wij zien dit als poging van de Duitsers te elfder ure hun monopolie veilig te stellen”, zei TNT-topman Bakker gisteren.

Post: pagina 17