Utrechts college moet begroting herzien

De begroting van het Muziekpaleis in Utrecht deugt niet. Dat concludeert de gemeenteraad na een vernietigend rapport van adviesbureau LA Group. De raad stelt pas geld beschikbaar voor de bouw als wethouders Janssen (stationsgebied) en Van Eijk (cultuur) een realistische begroting presenteren.

De drie instellingen die gaan samenwerken in het Muziekpaleis, Muziekcentrum Vredenburg, poppodium Tivoli en jazzstichting SJU, zijn in hun begroting veel te optimistisch geweest, concludeert LA Group. In het plan van de drie is uitgegaan van een sterk stijgend aantal bezoekers ten opzichte van het huidige aantal bezoekers van de drie samen. Die bezoekers gaan bovendien naar meer activiteiten, geven meer uit in de horeca en betalen meer voor hun kaartje. Deze begroting is volgens LA Group „veel te risicovol” en de ambities zijn „in deze mate niet haalbaar”.

De drie muziekinstellingen gaan uit van 44 procent meer bezoekers voor het Muziekpaleis dan de drie instellingen samen in 2006 haalden. En de inkomsten uit kaartverkoop is op 11 miljoen euro geraamd, terwijl de totale recette in 2006 4,5 miljoen euro was. De subsidie van de gemeente voor de instellingen daalt en de huur van het nieuwe pand stijgt. In de begroting zou geen rekening zijn gehouden met extra aanloopkosten.

Dit is een nieuwe hobbel in de moeizame weg naar het Muziekpaleis. Eerder dit jaar was er al ruzie over de toekomstige samenwerking. Ook de bouw kampt met vertraging. Het oude muziekcentrum Vredenburg moet deels gesloopt worden, maar er is verzet tegen de bomenkap die daarvoor nodig is en de gemeente heeft niet de juiste vergunningen aangevraagd voor de archeologische vondsten onder het gebouw. De sloop moest eigenlijk al zijn gestart, maar begint nu op zijn vroegst in maart. De totale kosten van het Muziekpaleis bedragen 100 miljoen euro.

De gemeente zegt de aanbeveling van LA Group om een nieuwe ‘down-to-earth--begroting’ te maken serieus te nemen. De nieuwe begroting levert volgens de gemeente geen extra vertraging op.