Offensief van Berlijn voor het klimaat

Met veel nieuwe wet- en regelgeving wil de Duitse regering de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 met veertig procent verminderen ten opzichte van 1990.

Milieuminister Sigmar Gabriel (SPD) maakte het omvangrijke pakket nieuwe maatregelen gisteren in Berlijn bekend, gelijk oplopend met de VN-klimaatconferentie op Bali.

Van grootschalige energiebesparing tot de invoering van ecostroom, van warmte-krachtkoppeling tot bijmenging van biobrandstoffen in benzine en diesel: Duitsland wil een modelstaat voor het milieu worden. Veertien nieuwe wetsvoorstellen en verordeningen moeten in korte tijd door de Bondsdag worden geloodst om dit doel te bereiken.

Critici vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan, of juist te ver. De Duitse milieubeweging zegt dat de regering nog steeds met dubbele tong spreekt. De nationale auto- en energie-industrieën zouden door Berlijn in bescherming worden genomen voor wat de invoering van scherpere Europese milieuregels betreft.

Minister Gabriel zei gisteren dat „geen ander land met zo’n ambitieus en tegelijk concreet programma naar de klimaatconferentie op Bali gaat”. Met dit pakket maakt Duitsland zich volgens de bewindsman op milieugebied „klaar voor de toekomst”. In 2008 stelt de regering 3,3 miljard euro ter beschikking voor milieubeschermende maatregelen.

Een voorbeeld uit het pakket van Gabriel: per 2009 moet een speciale verordening voor energiebesparing in kantoorgebouwen en woningen worden ingevoerd. Nieuwbouw en (gesaneerde) oudbouw moeten dan gefaseerd een ‘energie-efficiëntie’ krijgen die dertig procent hoger ligt dan nu. In 2012 moet dat percentage nog hoger zijn.

Gabriel zet tevens in op het gebruik van alternatieve energie: wind, water, zon, biomassa. De consument zal hier niet zwaar van te lijden hebben, verwacht hij. Per maand zou de stroomrekening door het gebruik van (duurdere) alternatieve energie gemiddeld veertig cent hoger uitkomen.

Het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) denkt dat de maatregelen uiteindelijk een positief effect hebben voor de economische groei en de consumenten. In de Berliner Zeitung zegt DIW-onderzoekster Claudia Kempfert: „Vooral energiebesparing is goed voor de conjunctuur”. Omdat er geld vrijkomt kan de consumptie stijgen en kunnen de investeringen toenemen.