Koningin Beatrix heeft maar pietsie Oranjebloed

In M van december schrijft drs. Reinildis van Ditzhuyzen: ”Alleen van Beatrix` verre voorvader prins Willem van Oranje zijn al ruim driehonderd portretten bekend”. Het moet mevrouw Van Ditzhuyzen als historicus toch bekend zijn dat de huidige `Oranjes` niet afstammen van Willem van Oranje, de vader des vaderlands omdat de mannelijke lijn van Willem van Oranje uitstierf. De titel Prins van Oranje kwam daardoor terecht in de lijn van zijn broer Jan VI van Nassau.

Toch heeft koningin Beatrix een heel klein beetje bloed van Willem van Oranje. Een van Willems kleindochters, Albertina Agnes, trouwde namelijk met een kleinzoon van Jan VI. Het percentage bloed dat koningin Beatrix van Willem van Oranje bezit is echter niet erg veel, namelijk twee honderdste van één procent.