‘Kernenergie helpt klimaat’

In Brussel is de prijs voor de ‘slechtste EU-lobby 2007’ uitgereikt.

Slecht betekent in dit geval niet dat de beïnvloeding niet succesvol was.

Inkijkje in het nieuwe expositiegebouw ‘BMW World’ van autofabrikant BMW; een van de winnaars van de ‘slechtste EU-lobby 2007’. Foto AFP Interior view of the just inaugurated new "BMW World" of German luxury car maker BMW taken 17 October 2007 in Munich, southern Germany. According to the architects of COOP Himmelb(l)au, the building is sustainable through innovative climatic concepts which result in an estimated 30 percent energy savings. The new building will be used for the delivery of cars as well as for changing exhibitions. AFP PHOTO DDP/LENNART PREISS GERMANY OUT AFP

In een schaarsverlicht keldergewelf van het negentiende-eeuwse paviljoen in de Brusselse Kruidtuin zijn de Duitse autofabrikanten en de Duitse atoomindustrie ontmaskerd als de grootste slechteriken in het Europese lobbycircuit.

Zeepbellen spatten uiteen en de drummer gaf tromgeroffel alsof er een circuskunst vertoond ging worden, toen ze dinsdagavond werden uitgeroepen tot de ‘slechtste EU-lobby’ in 2007. Hun lobbyisten schitterden evenwel door afwezigheid bij het in ontvangst nemen van de ludieke prijs.

Lobbyen hoort bij Brussel zoals Manneke Pis en het Atomium. Rond de Europese instituties – het Europees Parlement en de Europese Commissie – zwermen z’n 20.000 professionele lobbyisten, meer dan het aantal ambtenaren (18.000) bij de Europese Commissie. De lobbyisten vertolken de belangen van regio’s, steden, de culturele en financiële sector, industrie, financiën, energie, IT en in toenemende mate ook van niet-gouvernementele organisaties op het gebied van ontwikkelingshulp, milieu, mensenrechten en maatschappijkritiek.

Vier activistische groepen – Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth, LobbyControl en Spinwatch – vormen de organisatie van de anti-prijs.

Winnaars waren de Duitse autofabrikanten BMW, Daimler (Mercedes) en Porsche omdat zij er in slaagden EU-voorstellen voor strengere CO2-normen af te zwakken. Een speciale ‘groenwas- prijs’ ging naar het Duitse Atoomforum. Namens de Duitse nucleaire industrie ijveren zij voor meer begrip voor kernenergie omdat dit geen CO2-emissies oplevert.

Geslaagde lobby’s dus, vanuit het gezichtspunt van het bedrijfsleven, maar niet in de ogen van de activisten tegen de duistere machinaties van vetbetaalde lobbyisten in de wandelgangen van de Europese macht.

Erik Wesselius, medewerker van Corporate Europe Observatory, beaamde dat de ‘slechtste lobby’ niet sloeg op het behaalde resultaat, maar op de methode van lobbyen, misleidende informatie en het nagestreefde doel. De winnaars werden bepaald via polls op websites waarop ruim 6.500 mensen een stem uitbrachten.

Porsche kwam met een afgemeten reactie. De doelstellingen voor CO2-uitstoot voor auto’s „moeten afgestemd op afzonderlijke segmenten van de automarkt en realistisch” zijn. Snelle sportwagens en SUV’s (terreinwagens) produceren nu eenmaal meer CO2 dan een middenklasser. Over het streven van de EU naar een lagere uitstoot van CO2 (120 of 130 gram/kilometer) schreef Porsche botweg: „Als fabrikant van sportauto’s kunnen we die norm niet bereiken”.

Het Duitse Atoomforum wees de kritiek van de hand. Het hield in een reactie vast aan het standpunt dat kerncentrales CO2-vrije energie opwekken. Advertenties met de tekst ‘Duitslands onbeminde klimaatbeschermers’ zijn dus niet misleidend. Dergelijke informatievoorziening aan het publiek is „legitiem en noodzakelijk” om goed over toekomstige energievoorzieningen te kunnen oordelen, aldus het Atoomforum.

Claude Turmes, een Luxemburgse europarlementariër voor de Groenen, zei bij de prijsuitreiking dat grotere transparantie van het lobbycircuit in de EU uit democratisch oogpunt dringend gewenst is. „Het zou een ramp zijn als het beeld bij burgers zou bestaan dat de EU er alleen voor big business is”, zei hij.

De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn bezig een verplicht register aan te leggen van lobbyisten. Dit moet begin volgend jaar klaar zijn. Maar het voorstel om ook de financieringsbronnen van lobbykantoren te openbaren stuit bij lobbyisten op weerstand.

Critici van het lobbycircuit vinden het belangrijk inzicht te krijgen in namens wie de lobbyisten de Europese Commissie en het Europarlement benaderen. Wesselius: „We zijn niet tegen lobby’s. Er moeten wel duidelijke spelregels voor lobbyisten zijn. Het belangrijkste is dat er transparantie komt.”