Financiering Northern Rock lastig

Toen Virgin vorige week werd getipt als de favoriete overnamegegadigde voor de in moeilijkheden verkerende Britse bank Northern Rock, gingen velen ervan uit dat het concern zijn financiering rond had. En inderdaad, het Virgin-consortium had Royal Bank of Scotland (RBS) aan zijn zijde, om te helpen de Bank of England van de verdiensten van zijn plan te overtuigen. Maar het blijkt dat RBS en zijn bankpartners niet zoveel hebben beloofd. Wat zij feitelijk hebben gedaan, is duidelijk maken wat zij denken dat de markt aan schulden aankan – een bedrag van maximaal 15 miljard pond.

RBS, Citigroup en Deutsche Bank hebben zich niet expliciet vastgelegd op de financiering van een transactie, aldus ingewijden. Dit alles lijkt op deze manier verdacht veel op een uitspraak van Getrude Stein: „There’s no there there” („Er bevindt zich daar helemaal niets.”)

Er zijn nog steeds genoeg andere gegadigden voor Northern Rock. Maar concurrenten als JC Flowers en Luqman Arnolds Olivant lijken ook niet heel ver met hun financiering te zijn gekomen. Olivant is klaarblijkelijk van plan nog deze week een ‘financierbaar’ bod op tafel te leggen, aldus de Britse krant Sunday Times. Maar dat is nog lang niet hetzelfde als een ‘volledig gefinancierd’ bod.

Voordat welke bank dan ook over de brug zal willen komen, moeten er nog tal van vragen worden beantwoord. Wat is de huidige depositobasis van Northern Rock, en hoe zal die er bijvoorbeeld in maart volgend jaar uitzien? Welk onderpand is beschikbaar om nieuwe leningen op te baseren? Hoeveel moet er worden uitgetrokken voordat is voldaan aan de financieringseisen van de Bank of England?

Branson en de anderen zouden met redelijke inschattingen op de proppen kunnen komen om aspirant-kredietverleners tevreden te stellen. Maar dan is er nog de vraag hoeveel de nieuwe schuld zal kosten. Todat er overeenstemming is bereikt over de kredietvoorwaarden, zal dat een groot vraagteken blijven. Er is waarschijnlijk een kans dat de financieringskosten zo hoog zullen oplopen, dat de gegadigden het er verder bij zullen laten zitten.

Intussen tikt de klok gewoon door. Er is een beperkte – en ongetwijfeld slinkende – hoeveelheid geld beschikbaar op de wisselvallige kredietmarkten, terwijl Northern Rock met de dag meer geld nodig heeft. Dat kan de reden zijn dat plannen van het Britse ministerie van Financiën zijn uitgelekt voor het onder curatele plaatsen of nationaliseren van de bank. Louter en alleen om de schijn op te wekken dat zich ‘daar’ toch nog wel degelijk ‘iets’ bevindt.

Voor meer commentaar uit Londen:www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld