‘De koran lijkt soms wat milder dan de bijbel’

Martin Fröberg, algemeen directeur van de IKON, nam het initiatief voor een website met verhalen uit de Bijbel en de Koran in drie talen. „Ook in de Koran bouwt Noach een ark.”

Mirjam Keunen

Verhalen uit de Bijbel en de Koran zijn vandaag samen verschenen op een website in het Nederlands, Engels en Arabisch. Initiatiefnemers IKON en Wereldomroep willen hiermee een dialoog bevorderen tussen christenen en moslims.

„We hadden de bijbel al van kaft tot kaft op internet staan en dachten: het zou mooi zijn om de koran erbij te zetten zodat belangstellenden op basis van thema’s kunnen vergelijken”, zegt Martin Fröberg, algemeen directeur van de IKON. Het plan om de site voor de rest van de wereld toegankelijk te maken kwam later. De Wereldomroep doet als seculiere organisatie mee omdat ze de discussie over de koran meer diepgang wil geven.

Via www.bijbelenkoran.nl kan iedereen de teksten van de twee heilige boeken met een zoekopdracht thematisch met elkaar vergelijken. De opzet van de website is bewust eenvoudig gehouden zodat de site ook toegankelijk is voor mensen in derdewereldlanden met eenvoudige internetverbindingen.

Wat is de reden om joods-christelijke verhalen naast islamitische verhalen te zetten?

Fröberg: „Dat zorgt wellicht voor een beter begrip over en weer. In het maatschappelijke debat hoorde je dingen over de islam waarvan je dacht is dat wel zo? Zoals bijvoorbeeld over het stenigen. Dat is een straf die in de Bijbel voorkomt en niet in de Koran. De Bijbel kent wraakzuchtige passages. De Koran lijkt soms wat milder.”

Had Geert Wilders dan niet beter kunnen oproepen om de bijbel te verbieden?

„Ik ben helemaal niet voor het verbieden van boeken. Ik sluit me volledig aan bij Gerrit de Feiter van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) die zei: als je de koran verbiedt kun je beter de kerk verbieden.”

In uw persbericht staat dat een woord als ‘slaan’ 69 keer in de Bijbel staat tegenover 9 keer in de Koran. Maar wat zegt zo’n feit eigenlijk zonder context?

„Dat is een aardig feitje om te weten. Niet meer dan dat. We willen daarmee niet suggereren dat de Bijbel gewelddadiger zou zijn dan de Koran.”

Wat viel u u het meest op: de overeenkomsten of verschillen tussen Bijbel en Koran?

„Treffend is dat veel bijbelfiguren in zowel de Koran als de Bijbel voorkomen. Abraham heet in de Koran Ibrahim. Jozef heet Joesoef en Maria is Marjam. En ook in de Koran bouwt Noach een ark. In ieder geval komen in beide boeken achttien dezelfde verhalen voor en die staan op de site.”

Arabist Hans Jansen zei in Trouw dat je voor een beter begrip tussen moslims en christenen het juist niet moet hebben over geloof, maar over praktische dingen zoals een goede buur zijn. Schiet u uw doel niet voorbij?

„Het is gemakkelijk om van de zijlijn commentaar te geven. Overigens zei arabist Fred Leemhuis in datzelfde artikel dat een vergelijking tussen Bijbel en Koran een goede aanzet kan zijn om bruggen te slaan. Als we daarin slagen zijn we heel tevreden.”

Vergelijk teksten:www.bijbelenkoran.nl Discussie: nrc.nl/discussie