ABN-bankiers moeten wachten op bonus

Dankbaarheid lijkt een wegkwijnende deugd bij ABN Amro. Een aantal zakenbankiers van de Nederlandse bank is boos dat de overname door Royal Bank of Scotland (RBS) niet heeft geleid tot een onmiddellijke uitkering van hun bonussen, zoals bij andere transacties wel het geval is geweest. RBS houdt vast aan de bestaande voorwaarden van ABN Amro, die een uitstel inhouden van twee jaar. Maar de bankiers zouden eigenlijk blij moeten zijn dat ze überhaupt nog in aanmerking komen voor zulke grote bonusuitkeringen.

Ze hebben geprofiteerd van twee meevallers. De eerste is de garantie die ABN Amro in het voorjaar heeft gegeven dat de bonussen dit jaar niet lager zullen zijn dan die van 2006. Deze belofte, door de bank gedaan om het personeel ervan te weerhouden het schip te verlaten tijdens de overnamestrijd, maakt een zeer genereuze indruk, nu de kredietcrisis andere banken ertoe heeft gedwongen fors in de bonussen te snijden. De obligatiehandelaren van ABN Amro zullen tot de weinigen behoren die nog een bonus krijgen.

De tweede is de stijging van de aandelenkoers van ABN Amro sinds de bank een overnamedoelwit werd. Dat is een flinke meevaller voor de personeelsleden die vorig jaar bij de vaststelling van de bonussen voor aandelen hebben gekozen. De koers van de betreffende aandelen is met ruim 50 procent gestegen. Die van hun Europese collega’s is daarentegen gemiddeld met bijna 10 procent gedaald.

De zakenbankiers van ABN Amro zullen wellicht nog een andere deugd moeten oefenen – geduld. RBS heeft veel geld uitgegeven om haar deel van ABN Amro in de wacht te kunnen slepen. Het is zeer begrijpelijk dat de bank het voorlopig wel even welletjes vindt, waardoor de bankiers van ABN Amro een krachtige prikkel zullen verliezen om aan boord te blijven.