Slechtste lobbyisten gekozen

De Duitse autofabrikanten en de Duitse nucleaire industrie zijn gisteravond uitgeroepen tot de grootste slechteriken van het Europese lobbycircuit van dit jaar.

Lobbyen hoort bij Brussel zoals Manneke Pis en het Atomium. Rond de Europese instituties – het Europarlement en de Europese Commissie – zwermen zo’n 20.000 professionele lobbyisten. Dat aantal is hoger dan het aantal ambtenaren bij de Europese Commissie. Ze behartigen de belangen van regio’s, steden, culturele sectoren, industrieën, etc.

Maar vier activistische groepen – Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth, Lobby Control en Spinwatch – stelden een prijs in voor lobbyisten die misleidende informatie zouden verstrekken en die in hun ogen laakbare doelen nastreven. Winnaars waren BMW, Daimler en Porsche omdat zij er in slaagden EU-voorstellen voor strengere CO2-normen af te zwakken. Een speciale ‘groenwasprijs’ ging naar het Duitse Atoomforum, een lobby van de Duitse nucleaire industrie. Die zet zich in voor meer begrip voor kernenergie, dat geen CO2-emissies oplevert.

Vanuit het bedrijfsleven bezien dus geslaagde lobby’s. Maar de activisten laakten de methode van lobbyen, de misleidende informatie en het nagestreefde doel.

De Europese Commissie en het Europese Parlement zijn bezig een verplicht register aan te leggen van lobbyisten. Maar het voorstel om ook de financieringsbronnen van lobbykantoren te openbaren stuit op grote weerstand.