Politieagente mag geen hoofddoekje

Politieagenten met hoofddoekjes zijn „absoluut onwenselijk”. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die instemde met een motie van de PVV om hoofddoekjes voor agenten te verbieden.

De partij van Geert Wilders kreeg steun van regeringspartij CDA en de oppositiepartijen SP, VVD, D66, SGP, de Partij voor de Dieren en Rita Verdonk.

Sommige partijen die de motie steunden maakten wel kanttekeningen. Kamerlid Ronald van Raak (SP) vond dat het verbod voor alle religieuze uitingen zou moeten gelden en niet alleen voor hoofddoekjes. Ook de CDA-fractie vindt dat de motie beperkt geformuleerd is. „Maar het geeft wel de lijn aan waar wij voor staan. We hadden dus even aarzeling over de beperking, maar niet over de inhoud van de motie”, aldus Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

De ChristenUnie steunde de motie niet, juist wegens de formulering. Volgens Kamerlid Ed Anker moet de discussie breder worden gevoerd en niet alleen over agentes en moslima's gaan. Vorige week liet Anker al weten dat de ChristenUnie ook tegen het dragen van religieuze symbolen bij de politie is, omdat dat het onafhankelijke karakter van de overheid zou kunnen schaden. De kledingvoorschriften van de politie zijn nu nog onduidelijk over de toelaatbaarheid van geloofsuitingen.

Minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken kon gisteren nog niet inhoudelijk reageren op het verzoek van de Kamer. Ze werkt aan nieuwe kledingvoorschriften voor de politie en heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) daartoe om advies gevraagd.

Die vindt dat het dragen van hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes alleen mag worden verboden als daar sterke argumenten voor zijn. Kledingvoorschriften die ervoor zorgen dat de politie neutraal overkomt, kunnen leiden tot uitsluiting van agenten op basis van hun geloof, stelde de CGB vorige week.

Ter Horst zal de Kamer op basis van het advies van de commissie antwoorden. Wanneer dat gebeurt, kon haar woordvoerder nog niet aangeven.