Nee, Doekle zit fout

Voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra wil een beweging in gang brengen tegen de ”verWildering” van de samenleving. Terpstra zegt een aantal doelen te willen bereiken, zoals meer tolerantie en solidariteit. Met deze doelstellingen ben ik het eens, maar zijn instrument - een sterke anti-Wildersretoriek - is volkomen verkeerd gekozen. Wilders wijst immers juist op de intolerantie van religies en de nadelen van verdere immigratie op dat gebied. Ik vrees dat godsdienstige boeken, zoals de Koran, en voortgaande immigratie geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van onze seculiere en primair humanistische samenleving zullen geven.