MKB is tegen samenwerking van gemeenten

Wie is er tegen als gemeenten samenwerken om kosten te besparen? MKB-Nederland, want door de bundeling vallen kleinere bedrijven buiten de boot. „Mededinging wordt om zeep geholpen.”

Zestien gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek werken intensief samen bij het werven van nieuw tijdelijk personeel. Dat maakt hun onderhandelingspositie tegenover uitzendbureaus sterker en wellicht besparen zij zo belastinggeld. De gemeenten, waaronder kleintjes als Blaricum en Baarn maar ook het grotere Amersfoort, hebben gezamenlijk een openbare aanbesteding uitgezet van 11 miljoen euro.

Niets aan de hand zou je zeggen.

Toch wel, zegt het midden- en kleinbedrijf verenigd in MKB-Nederland, „daardoor sluit je MKB’ers uit. Want kleine bedrijven kunnen nooit zulke grote opdrachten uitvoeren. En 99 procent van de Nederlandse bedrijven behoort tot het MKB. Zo blijft er weinig concurrentie meer over. Ook vragen we ons af of er zonder concurrentie scherpere prijzen bedongen kunnen worden door de gemeenten”, zegt een woordvoerder.

De werkgeversorganisatie spande gisteren een kort geding aan tegen de gemeenten die samenwerken met de personeelswerving. MKB-Nederland maakt zich al langer zorgen om de overheidsaanbestedingen, waarover de afgelopen weken 700 klachten van leden binnenkwamen. Deze zomer kwam minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) in opspraak omdat zijn ministerie een opdracht splitste om aanbestedingsregels te ontduiken. Dat was voor de ondernemersorganisatie reden om een klachtenlijn op te zetten voor klachten over aanbestedingen.

Uitzendbureau PA online had een klacht over de gebundelde aanbesteding van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. MKB-Nederland spande op basis van die klacht een kort geding aan over deze nog altijd lopende aanbesteding.

Waar ligt de grens? vroeg MKB-Nederland gistermiddag in een kort geding tegen de gemeenten. „Is het ook toegestaan als de provincie Utrecht alle bouwopdrachten in de regio samenvoegt tot één grote opdracht? En wat als de provincie Noord-Holland zich daarbij aansluit? Wellicht zijn er schaalvoordelen te behalen, maar de mededinging wordt er volledig door om zeep geholpen”, aldus de advocaat die de belangen van MKB-Nederland behartigde.

De gedaagde gemeenten zoeken al sinds 1995 samen naar nieuw personeel, bleek tijdens de rechtszaak. Personeel dat bijvoorbeeld de ene dag in Laren Bouw- en Woningtoezicht doet, kan dat de volgende dag in Leusden doen.

„We hebben er helemaal geen belang bij om het MKB om zeep te helpen”, was het verweer van de advocaat die namens de gemeenten optrad. „De opdracht is opgedeeld in vijf percelen en bedrijven mogen combinaties vormen om de opdracht te kunnen verwerven.”

De gemeenten hebben wel een inschattingsfout gemaakt bij het opstellen van de aanbesteding, zo gaf Tjeerd Grünbauer namens de gemeente Amersfoort toe. In het bestek van de aanbesteding staat een omzeteis van 200 procent. Dat wil zeggen dat bedrijven die inschrijven twee keer zoveel omzet moeten draaien als het bedrag waarop ingeschreven wordt. Op de kleinste van de vijf percelen komt dat nog steeds neer op een omzet van 1 miljoen euro per jaar, bij het grootste perceel is dat al 12 miljoen.

„Die omzeteis gaan we heroverwegen”, zegt Grünbauer, „maar we willen wel dat bedrijven kunnen leveren. Met alle respect voor PA online, maar als ik hoor dat ze met twee of drie man werken, vraag ik me af of zij onze opdracht aankunnen.”

Franziska Szabó, directeur van PA online denkt de vraag van de gemeente wel degelijk aan te kunnen, „tegen lagere kosten dan de grote bedrijven”, zegt hij. „We hebben als klein bedrijf immers veel lagere overheadkosten.” Het gaat haar in deze zaak om het principe. „De Nederlandse Mededingingsautoriteit kan hier niet tegen optreden omdat die alleen naar het bedrijfsleven kijkt. Maar als het de bedrijven bij wet verboden is om kartels te vormen, moet de overheid wel het goede voorbeeld geven.”