Honderden doden bij geweld Darfur

Met de Soedanese regering geallieerde Arabische milities en Afrikaanse rebellengroepen hebben de afgelopen maanden bij grond- en luchtaanvallen op dorpen in Darfur honderden burgers gedood, zo hebben mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties gisteren in Genève meegedeeld.

In hun 106 pagina’s tellende rapport wordt de regering in Khartoum opgeroepen burgers in de westelijke regio te beschermen en alle misdrijven te onderzoeken. Het rapport wordt volgende week voorgelegd aan de Mensenrechtenraad van de VN.

In Darfur zijn sinds 2003 volgens ruwe schattingen van de VN zeker 200.000 burgers gedood in het aanhoudende geweld, dat begon met de regeringsoorlog tegen etnisch Afrikaanse rebellen. Onder andere doordat de rebellenbeweging is versplinterd is de geweldssituatie inmiddels chaotisch geworden. Pogingen van de Verenigde Naties in overeenstemming met een besluit van de Veiligheidsraad samen met de Afrikaanse Unie een vredesmacht van 26.000 man op de been te brengen, stuiten nog op diverse problemen, onder andere een gebrek aan medewerking van Khartoum. Maar ook mist de macht nog – door het Westen te leveren – transportmiddelen. De Nigeriaanse commandant van de zogeheten ‘hybride’ vredesmacht waarschuwde onlangs de stationering van de macht maanden vertraging heeft opgelopen. In Darfur zijn 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt.

Volgens het rapport voerden tussen eind juni en midden november milities en de Minni Minawi factie van het Soedanees Bevrijdingsleger (die met de regering vrede heeft gesloten) zeker 15 aanvallen uit op civiele centra. Daarbij zouden zeker 300 mensen zijn gedood. Soedanese regeringstroepen zouden bij sommige aanvallen steun hebben geleverd. (Reuters)