Het achtpuntenplan van Pronk is gevaarlijk 2

Jan Pronk stelt dat de Talibaan niet als terroristische organisatie moeten worden beschouwd, maar als nationalistische beweging die strijdt tegen buitenlandse overheersing. Hij probeert de Talibaan een menselijk gezicht te geven zodat wereldvreemde diplomatieke onderhandelaren tot aan hun pensioen kunnen blijven onderhandelen met deze terroristen. Dat zijn ze.

Maar mijnheer Pronk weet het beter. We moeten overleggen met de Talibaan, accepteren dat zij hun positie in die periode versterken, bereid zijn tot inwilliging van voorwaarden die ze stellen en streven naar een overeenkomst die hen laat delen in de macht in (delen van) Afghanistan. ”Alleen dan kunnen we volhouden dat we de Afghaanse bevolking niet aan haar lot overlaten”, aldus Pronk. Hij vergeet echter dat een leven onder het bewind van de Talibaan geen leven is en dat de Talibaan nooit met minder dan volledige macht in Afghanistan genoegen zullen nemen.

De enige humane oplossing voor de bevolking is een totale uitroeiing van de Talibaan. Pronk beweert dat de Talibaan-militair niet verslagen kan worden, maar met een groot militair offensief kan dat wel degelijk. Er is vanwege het hoge dodental politieke lef voor nodig en laat dat nou net hetgene zijn dat het Westen niet heeft.

    • Mohammed Nahhas Afghaan