Forse kritiek visinspecties

De Europese Rekenkamer presenteerde gisteren een vernietigend rapport over de controle van de visvangsten in de Europese Unie. Wat was precies de kritiek?

Quota en vangstinspecties vormen volgens de Europese Rekenkamer de „hoeksteen” van een duurzaam visserijbeleid. Juist deze hoeksteen wankelt. „De vangstgegevens zijn volledig noch betrouwbaar, waardoor de werkelijke omvang van de vangsten niet bekend is”, stelt de Rekenkamer.

Jaarlijks vangen Europese vissers meer dan 4,4 miljoen ton vis en schaaldieren ter waarde van 6,1 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zou het voortzetten van het huidige beleid „zware consequenties hebben, niet alleen voor het bestand, maar ook voor de toekomst van de visserijsector en de gebieden die daarbij betrokken zijn”.

De visserij-inspecteurs werken niet doeltreffend genoeg om overtredingen op te sporen of te voorkomen, aldus de Rekenkamer. Evenmin kan worden aangetoond dat elke geconstateerde overtreding consequent wordt vervolgd. De afschrikkende werking van boetes zijn vaak „gering”.

Dat is de conclusie van de Rekenkamer na onderzoek in zes EU-lidstaten met een belangrijke vissersvloot: Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De Rekenkamer adviseert dat de sancties voor overtreding van Europese visserijregels worden geharmoniseerd. Dit om te voorkomen dat overtreders expres de wateren van lidstaten met relatief lage sancties opzoeken. Ook zouden de lidstaten de vangstgegevens die ze doorsturen naar de Europese Commissie eerst door een onafhankelijk instituut moeten laten controleren.

De Europese Commissie onderkent in een reactie de conclusies van het onderzoek en denkt na over „een ambitieuze hervorming van het Europees visserijbeleid”.

Een woordvoerder van de Algemene Inspectiedienst zegt dat de AID het rapport eerst nog „grondig moet bestuderen” alvorens een reactie te geven.

Milieuorganisatie Greenpeace reageert opgetogen. „De Rekenkamer erkent dat er geen controle is op hoe en hoeveel er wordt gevist”, zegt campagneleider oceanen Farah Obaidullah. „Het is ook goed dat de Europese Commissie met voorstellen komt, maar om te beginnen moeten de huidige regels beter worden gehandhaafd.”

Lees een reportage over visserijcontroles op nrcnext.nl/mijnnext

Melle Garschagen