Filmwereld in de problemen vraagt om overheidssteun

DEN HAAG. De overheid moet beter haar best doen om film te beschermen. Het Platform Filmwereld, belangenvereniging van de sector, concludeert dat na onderzoek door de Hogeschool In Holland naar het economisch belang van film in Nederland. Filmmaker Burny Bos en Ruud Lamers, voorzitter van Filmwereld, overhandigden het rapport gisteren aan D66-Kamerlid Boris van der Ham. Het is de eerste keer dat de economische waarde van de hele filmwereld in kaart is gebracht. Daaruit blijkt dat de sector onder druk staat. In het rapport staat onder meer dat het voor de filmindustrie steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden door het toenemende illegale aanbod van films en doordat aan die films in Nederland zonder gevolgen te komen is. Minister Plasterk (Cultuur) zei half november in de Tweede Kamer dat hij de zorgen met betrekking tot piraterij deelt. De filmwereld hoopt dat het rapport de regering stimuleert actie te ondernemen.