Extern onderzoek: Volkskrant wilde te graag scoren

Rotterdam, 5 dec. Bij de primeur over martelingen door Nederlandse soldaten in Irak, vorig jaar november, wilde dagblad de Volkskrant te graag scoren. Dit is de conclusie van een extern onderzoek dat journalist John Jansen van Galen en een media-advocaat uitvoerden, nadat er zware kritiek op het verhaal was geuit. De Volkskrant publiceerde vandaag een samenvatting van de rapportage. Het gewraakte artikel is volgens het rapport gebaseerd op slechts één bron en binnen de redactie was sprake van `tunnelvisie` en `scoringsdrift`. De hoofdredactie onderschrijft de conclusies en erkent in een commentaar dat er te weinig tijd was voor wederhoor. In februari erkende de Volkskrant in een eigen reconstructie al dat er fouten gemaakt zijn.