Europarlementariër: Kroes verkeerd bezig

Neelie Kroes, de eurocommissaris voor mededinging, heeft veel succes met haar harde aanpak van kartels en fusies, maar de procedures die zij volgt deugen niet.

Dat zegt Bert Doorn, Nederlands Europarlementariër voor het CDA. Doorn vertolkt de onvrede van het Europese bedrijfsleven over lange procedures en hoge boetes. Koepelorganisatie Business Europe, waarin voor Nederland VNO-NCW deelneemt, heeft onlangs een brandbrief met klachten aan Kroes geschreven.

Volgens Doorn, die gisteren samen met zijn Duitse liberale collega Wolf Klinz in het Europarlement vragen heeft gesteld aan Kroes over de werkwijze van haar directoraat-generaal, hebben ondernemingen recht op „rechtvaardige procedures”. Daar schort het nu aan, meent hij.

Grootste bezwaar van Doorn is dat dezelfde ambtenaren belast zijn met de vervolging, de tenlastelegging en de veroordeling van bedrijven die van kartelpraktijken worden verdacht of die willen fuseren.

Doorn: „Dit is een vermenging van functies. Er moet een scheiding in de procedures zijn tussen de tenlastelegging en de veroordeling. Er moet ook tegenwicht worden geboden in de vorm van een snelle, effectieve en onafhankelijke beroepsprocedure bij het Europese Hof.”

Daar komt bij dat de procedures in de Europese Unie jaren kunnen duren. Dit kan schadelijk zijn voor bedrijven, bijvoorbeeld omdat goedkeuring voor een fusie uitblijft of omdat de Commissie extreem hoge boetes uitdeelt. Doordat de Commissie zich bovendien richt op spraakmakende zaken (zoals Microsoft) die veel tijd vergen, blijven andere kartelzaken liggen.

Het Europarlement kan Kroes ter verantwoording roepen, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid op het gebied van fusie- en kartelbeleid. Kroes heeft dit jaar al voor drie miljard euro aan boetes uitgedeeld.