Crisis bij leiding scoutingorganisatie

Genève. Bij de wereld scouting organisatie is een crisis uitgebroken over het leiderschap. In oktober meldden de Boy Scouts of America dat ze hun financiële bijdrage aan de in Genève gevestigde organisatie - die dit jaar haar honderdjarig bestaan viert - opschortten. Ze eisten het vertrek van de leider van de organisatie, de Italiaan Eduardo Missoni. Ook wilden ze meer transparantie in de besteding van het geld, vooral bij de scouting in ontwikkelingslanden. De Amerikanen, die 40 procent van de financiën voor hun rekening nemen, kregen de afgelopen maand steun van andere landen. Dat leidde afgelopen vrijdag tot het vertrek van Missoni. Hij beschuldigt de Amerikanen nu van een ”putsch”, die een bedreiging vormt voor de scouting. Missoni roept de 28 miljoen scouts op om op het volgende congres, in juli 2008, een fundamenteel debat te voeren over de richting van de scouting. Volgens hem willen de Amerikanen van de beweging een pure gezelligheidsclub maken. Missoni zegt dat die ”Angelsaksische” visie in strijd is met zijn idee van ”sociaal engagement” bij de scouting.