Scheiden schaadt milieu

Door onze redactie wetenschap

Scheiden is slecht voor het milieu. Door het toenemend aantal scheidingen stijgt het aantal huishoudens wereldwijd veel sneller dan de bevolking, schrijven de onderzoekers Eunice Yu en Jianguo Liu deze week in de Proceedings of de National Academy of Sciences (early edition). De auteurs zijn beiden verbonden aan het het Centrum voor Duurzaamheid van de Michigan State University.

In China, waar echtscheiden vanouds een zeldzaamheid was, gingen in 2004, 2005 en 2006 respectievelijk 1,6, 1,7 en 1,9 miljoen echtparen uit elkaar. Gemiddeld tellen huishoudens van gescheiden mensen 1,1 tot 1,8 personen minder dan die van gehuwden. En dat is inefficiënt, berekenden Yu en Liu. Het aantal kamers per persoon in de huishoudens van gescheiden mensen was 33 tot 95 procent groter dan in huishoudens van gehuwden.

In 2005 gaven in de Verenigde Staten huishoudens van gescheiden mensen 46 procent meer uit aan elektriciteit en 56 procent meer aan water per persoon dan huishoudens van gehuwden. Amerikaanse gezinnen die een echtscheiding doormaakten, gebruikten daarna 42 tot 61 procent meer hulpbronnen per persoon dan daarvoor. Huishoudens van gescheiden Amerikanen zouden in 2005 38 miljoen kamers, 73 miljard KwU stroom en 3.600 miljard liter water hebben bespaard als hun gebruik even efficiënt was geweest als dat van huishoudens van gehuwden.

De invloed van de mens op het milieu is al vaak onderzocht aan de hand van bevolkingsomvang en -groei, maar niet eerder aan de hand van huishoudengrootte. Yu en Liu deden dit voor 12 landen, voor de periode 1998-2002. De huishoudens van gescheiden partners bleken in de onderzochte landen gemiddeld 27 tot 41 procent kleiner dan huishoudens van gehuwden.