Leger Congo ontketent groot offensief

Met zware artillerie en helikopters heeft het Congolese leger gisteren in het oosten van het land een grootscheepse aanval ingezet tegen de troepen van de opstandige generaal Laurent Nkunda. Vredestroepen van de VN geven het regeringsleger logistieke steun.

De VN-troepen nemen niet deel aan de gevechten. De strijd, die vandaag voortduurde, concentreert zich rond de stad Mushake, een bolwerk van de rebellen, zo’n 40 kilometer ten noordwesten van de provinciale hoofdstad Goma, in de provincie Noord-Kivu. Er zouden aan regeringszijde zeker vier doden zijn gevallen en zo’n twintig gewonden. Hoeveel slachtoffers aan de kant van de rebellen zijn gevallen is onduidelijk.

Het regeringsleger probeert het strategisch belangrijke Mushake in te nemen. Van daaruit zouden de regeringstroepen naar het noorden kunnen optrekken om ook daar gebied weer onder hun controle te brengen.

Een woordvoerder van de VN-vredesmacht MONUC zei vanochtend dat de rebellen stevig weerstand boden en waarschijnlijk vannacht versterking hebben gekregen. Gisteren hadden de mannen van Nkunda de regeringstroepen 100 kilometer noordelijker juist een zware slag toegebracht door een legerplaats in te nemen. Tienduizenden burgers zouden daar op de vlucht zijn geslagen.

Al maanden werd rekening gehouden met een groot offensief tegen de mannen van Nkunda. Volgens de correspondent van de BBC ter plaatse is dat offensief nu begonnen. De eerste dag zouden de regeringstroepen al aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Op de wegen in het gebied was hij juichende soldaten tegengekomen.

Nkunda, die door Kinshasa wordt gezocht wegens oorlogsmisdaden, zegt dat hij zijn gemeenschap van Tutsi’s verdedigt tegen Hutu’s uit het naburige Rwanda, die in dat land verantwoordelijk waren voor het bloedbad in 1994 en sindsdien hun toevlucht hebben genomen in Congo. Volgens de VN rekruteert Nkunda ook manschappen in Rwanda.

Kinshasa zegt zelf te zullen zorgen dat de Rwandese Hutu’s worden verdreven. Herhaaldelijk heeft is van Nkunda geëist dat hij de gebieden bij de grens met Rwanda opgeeft en zijn mannen hun wapens neerleggen. Sinds augustus is Noord-Kivu toneel van gevechten tussen de Hutu-beweging Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda (FDLR) in Congo, en de rebellen van Nkunda. In oktober zegde Nkunda een wapenstilstand met de regering op. (AP, AFP, Reuters)