Kostenoverschrijding Oosterscheldekering

In het commentaar van 12 november wordt gewag gemaakt van ”...de gigantische kostenoverschrijdingen waarmee het project Oosterscheldekering gepaard ging...” Vanwaar dat sprookje?

De afdichting van de Oosterschelde werd te elfder ure vervangen door een open, maar bij storm afsluitbare kering. De tijdsdruk waaronder het werk stond nam alleen maar toe, evenals de politieke belangstelling. Veel technologie, onmisbaar voor dit nog nimmer vertoonde werk, moest lopende de rit nog worden uitgevonden en de post onvoorzien was eenvoudigheidshalve op nul gesteld.

Dat de Oosterscheldekering onder genoemde extreme omstandigheden een kostenoverschrijding van slechts 14 procent (gecorrigeerd voor inflatie, zoals gebruikelijk bij overheidsuitgaven) te zien gaf, blijft een prestatie van de eerste orde.