‘Harmoniseer bankentoezicht EU’

De Europese lidstaten moeten het toezicht op de financiële instellingen en de regelgeving voor de financiële sector nauwer op elkaar afstemmen. De financiële crisis die deze zomer uit de Verenigde Staten naar Europa is overgewaaid, toont de urgentie aan van een Europese aanpak van regelgeving en toezicht.

Uiteindelijk moet er geharmoniseerd Europees toezicht komen.

Dit zeiden de Spaanse eurocommissaris voor Financiën, Joaquín Almunia, en de president van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, gisteren op een bijeenkomst in Brussel over de positie van de Europese financiële sector in wereldwijd geïntegreerde financiële markten.

„Een gemeenschappelijke financiële markt betekent gemeenschappelijke regels voor het toezicht”, zei Almunia.

Het bestaande, gefragmenteerde toezicht op banken per land betekent extra kosten voor banken die grensoverschrijdend actief zijn en maakt het lastiger om financiële crises op te vangen, aldus de Spaanse eurocommissaris.

Volgens Trichet moeten de uiteenlopende regels waaraan banken in de EU-lidstaten moeten voldoen, teruggebracht worden tot „een minimum, of nog beter: tot nul”. Trichet noemde het toezicht op Europees niveau in het licht van de recente schokken op de financiële markten „nog niet sterk genoeg”. De grensoverschrijdende samenwerking tussen toezichthouders moet aanzienlijk worden opgevoerd. Ook moet de samenwerking met de centrale banken worden geïntensiveerd. Dit is „de les uit de recente crisis”, aldus de president van de ECB.

Tomasso Padoa Schioppa, de Italiaanse minister van Financiën en oud-bestuurder van de ECB, zei dat er een „gemeenschappelijk handboek met regels” voor het Europese bankentoezicht moet komen. Dat noemde hij op dit moment belangrijker dan de bevordering van verdere integratie van de Europese financiële markten.

Vandaag overleggen de Europese ministers van Financiën over versterking van het Europese toezicht op financiële instellingen.