Correcties & aanvullingen

Wikimedia Foundation

In de artikelen Wikipedia-biografie van Lubbers op slot en Wikipedia herstelt ook reputaties (29 nov, pagina 1 en 19) was sprake van de Wikipedia Foundation. Bedoeld werd de Wikimedia Foundation.

Gevaarlijke bibliotheek

Zich opgeven voor deelname aan het project gevaarlijke bibliotheek van Job Koelewijn kan niet via de website nrc.nl zoals stond gemeld in het Cultureel Supplement (30 november, pagina 23) maar via een email naar cs@nrc.nl of een brief naar postbus 3372, 10001 AD Amsterdam, onder vermelding van Gevaarlijke bibliotheek.

Banengroei

In het bericht Recordaantal mensen aan het werk: 7,8 mln staat dat er in Nederland in de tweede helft van de jaren negentig zo’n 200.000 banen per kwartaal bij kwamen. Dit moet zijn 200.000 per jaar.

Rusland

In het artikel De zwakte van de sterke man (30 november, pagina 7) stond abusievelijk dat de kiezers in Rusland ook bij de parlementsverkiezingen van 2 december de mogelijkheid hadden om „tegen allen” te stemmen. Deze optie, die uit de sovjettijd dateert, is door een wetswijziging bij deze verkiezingen juist onmogelijk gemaakt.