3 miljoen euro voor poortwachters

Den Haag, 4 dec. Het kabinet trekt 3 miljoen euro subsidie uit voor het opzetten van zogenoemde poortwachterscentra, waarin werkgevers langdurig zieke werknemers uitwisselen. De vijf centra die al bestaan, zorgen ervoor dat minder werknemers ontslagen worden of een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. CDA en PvdA in de Tweede Kamer hadden in een motie al gevraagd om financiële steun voor de poortwachterscentra. De term poortwachterscentra is afkomstig van de Wet Poortwachter, een wet die moest voorkomen dat er meer mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) zouden aanvragen. De wet is tot stand gekomen tijdens het tweede paarse kabinet, en bedacht door toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken Hans Hoogervorst (VVD).