Steun voor bestrijden van Geert Wilders

De oproep van Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, aan „leiders van maatschappelijke bewegingen” om de politiek van PVV-leider Wilders te bestrijden, heeft tot enkele steunbetuigingen geleid.

VluchtelingenWerk, Islam en Burgerschap en de actiegroep Nederland Bekent Kleur hebben Terpstra laten weten mee te willen werken aan een „tegengeluid”.

In een ingezonden brief in dagblad Trouw schreef Terpstra vorige week dat de manier waarop Wilders politiek bedrijft een bedreiging is voor de Nederlandse samenleving. „Wilders misbruikt zijn positie en het vrije woord als een alibi om op te hitsen en kloven in de samenleving te slaan. [...] Telkens opnieuw creëert Wilders over de ruggen van moslims een podium voor zichzelf en stuurt hij bewust aan op polarisering in de samenleving.” Wilders noemt de oproep een „abjecte brief van een gevaarlijke man”.

Terpstra vind het „onbegrijpelijk”, zo schreef hij in de brief, dat Wilders niet feller bestreden wordt door „redelijke mensen”. Hij riep „leiders van toonaangevende maatschappelijke bewegingen en instellingen” op om zich tegen Wilders uit te spreken.

Terpstra had ook kerken opgeroepen van zich te laten horen. De Rooms-Katholieke Kerk steunt de oproep van Terpstra niet. De kerk heeft ook grote moeite met de standpunten van Wilders, zegt een woordvoerder. „Maar we moeten ons ervoor hoeden dat hij gedemoniseerd wordt. Dat is geen manier om tot een oplossing te komen.”

Terpstra had vanmorgen geen tijd om commentaar te geven op de reactie van Wilders, zei zijn woordvoerder. Terpstra zal vanavond in het tv-programma Pauw & Witteman nader ingaan op de kwestie. Volgens zijn woordvoerder is Terpstra „niet geïnteresseerd in een polemiek met Wilders”.

Lees de brief van Terpstra op nrc.nl/binnenland