Referendum over Chávez

Venezolanen hebben gisteren in groten getale per referendum gestemd over de vraag of president Chávez tot zijn dood aan de macht mag blijven. De uitslag was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. Waarnemers voorspelden een klein verschil tussen het aantal voor- en tegenstemmers. Het referendum voorziet in totaal in 69 grondwetswijzigingen. Als het wordt aangenomen, krijgt de president ook de macht over de centrale bank. (AP)