`Metro is bekendste gratis dagblad`

AMSTERDAM, 3 dec. Metro heeft de grootste naamsbekendheid (84 procent) van de gratis dagbladen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Veldkamp onder 1200 Nederlanders. Van de ondervraagden noemde 22,9 procent Metro als eerste keus, gevolgd door Sp!ts (16,5 procent), De Pers (8,8 procent) en Dag (2,5 procent). De respondenten gaven aan hun keuze voor een gratis krant te maken aan de hand van de inhoud en onderwerpen (64,7 procent) en daarna op basis van de verkrijgbaarheid (47,2 procent).