Hoofs uit de Gouden Eeuw

cd klassiek Camerata Trajectina Theater- muziek uit de Gouden Eeuw ****-

cd klassiek

Camerata Trajectina Theatermuziek uit de Gouden Eeuw ****

Het muziektheaterleven in de Gouden Eeuw herleeft dankzij de ontdekkingen van prof. Louis Grijp in de enorme verzamelingen van het P.J. Meertens Instituut, door J.J. Voskuil uitvoerig beschreven in Het Bureau. Er waren weinig componisten en men zong vaak ‘op de wijs van’, zoals nog altijd bij bruiloften en partijen. Door met de computer opgeslagen melodieën te vergelijken met liedteksten kon Grijp twee jaar geleden reconstrueren dat de Rey van Burghzaten Waar werd oprechter trouw uit Vondels Gysbrecht van Aemstel (1638) werd gezongen op de melodie van N’esperez plus mes yeux van de Franse componist Antoine de Boësset. Ook vond Grijp de muziek bij tien van de elf muzikale nummers in het herdersspel Granida (1605) van P.C. Hooft dat in 2009 voor het eerst sinds eeuwen weer zal worden opgevoerd (zie www.granida.info). Zes Granida-nummers op elegante, hoofse muziek staan nu op de cd Theatermuziek uit de Gouden Eeuw van Camerata Trajectina, waarin Grijp de luit bespeelt. Ook de ‘nieuwe’ Rey en andere liederen van Vondel klinken hier, en meer van Hooft en Krul. Het leukst is de Zingende klucht van Lijsje Flepkous (1621), zeer geanimeerd gezongen.