VS zeer kritisch over Rusland

De Verenigde Staten hebben kritiek geuit op Rusland tijdens de ministersconferentie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gisteren in Madrid.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Nicholas Burns wees op de belemmeringen die Rusland heeft opgeworpen voor het zenden van OVSE-waarnemers bij de parlementsverkiezingen van morgen. Volgens Burns was er sprake van „beperkingen zonder weerga” voor de verkiezingswaarnemers van de OVSE en dreigde Rusland hiermee een belangrijk doel van de organisatie te torpederen. Burns sprak voorts van „uitholling van de democratie” met een impliciete verwijzing naar Rusland.

Ook had Burns kritiek op het Russische voornemen om vanaf 12 december zijn deelname op te schorten aan de overeenkomst voor het terugbrengen van de conventionele wapens. De poging van OVSE-voorzitter Spanje en Duitsland om alsnog tot een vergelijk te komen over het verdrag voor de conventionele wapens mislukte. Volgens de Russische minister Lavrov betekent opschorting van het verdrag niet dat Rusland na 12 december alsnog tot een overeenkomst wil komen.

De ministers besloten dat Griekenland, Kazachstan en Litouwen in respectievelijk 2009, 2010 en 2011 het voorzitterschap van de OVSE zullen bekleden. De kandidatuur van Kazachstan is omstreden, vanwege de mensenrechtensituatie in dat land. De Kazachse minister van Buitenlandse Zaken zegde toe dat zijn land een aantal democratische hervormingen zal doorvoeren.

De ministers slaagden er niet in om een besluit te nemen over de verlenging van de OVSE-missie in Kosovo. Wel werd en principebesluit genomen voor een nieuwe missie in het grensgebied tussen Afghanistan en Tadzjikistan.