‘Ultiem’ voorstel Belgische formateur

De Belgische formateur Yves Leterme heeft gisteravond een ultiem voorstel gedaan voor een hervorming van de staat. De partijen waarmee hij onderhandelt over een nieuwe Belgische regering – Vlaamse en Franstalige christen-democraten en liberalen – moeten er uiterlijk vandaag mee instemmen. Leterme liet gisteravond weten dat hij vanochtend rond negen uur een antwoord wil. Zo niet, dan lijkt de formatie definitief mislukt.

Dat meldden de Belgische media, die al volop speculeren dat de Vlaamse christen-democraat Leterme bezig is zijn aftocht voor te bereiden. Het voorstel dat hij heeft gedaan is vooral voor Franstalige partijen moeilijk te accepteren.

De zogeheten staatshervorming is het grootste twistpunt van de formatie, die nu al 174 dagen duurt – een record. De Vlaamse partijen willen zo’n staatshervorming die Vlaanderen meer autonomie moet geven. Van de Franstaligen hoeft dat helemaal niet.

De afgelopen weken was een compromis in de maak dat er op neer zou komen dat de staatshervorming wordt losgekoppeld van de formatie. Er zou een ‘conventie’ worden gevormd, met politici van regeringspartijen en oppositiepartijen. Die zou de komende jaren voorstellen moeten doen voor een nieuwe verdeling van bevoegdheden in het land.

De Vlaamse partijen willen in het regeerakkoord vastleggen over welke onderwerpen de conventie zal praten en wanneer die met resultaten moet komen. Ze zijn bang dat het anders een vrijblijvende praatclub wordt.

Na urenlang vergaderen heeft Leterme de partijen gisteren drie vragen voorgelegd die ze met ja moeten beantwoorden: mag de conventie over alle onderwerpen spreken, zal er worden gepraat over een vorm van fiscale autonomie voor de regio’s en kunnen de voorstellen worden goedgekeurd met een ‘gewone’ tweederde meerderheid in het parlement (en dus niet een Vlaamse én Franstalige tweederde meerderheid).

De drie punten van Leterme zijn vooral voor de Franstalige christen-democraten zeer moeilijk te accepteren. Sommige waarnemers denken dan ook dat het voorstel erop is gericht hen de schuld te geven, als de formatie straks mislukt.