Tijdelijke cao bij TNT tot 1 april

Post- en expressbedrijf TNT heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over verlenging van de bestaande cao tot 1 april 2008. Dit heeft TNT gisteren bekendgemaakt. Eerder kwam TNT al met de bonden overeen dat alle werknemers een eenmalige bonus van 400 euro bruto zullen ontvangen in december, en nog eens 125 euro in maart.

Verlenging van de cao is een tussenoplossing. TNT blijft vasthouden aan zijn plan voor een uitgeklede cao, waarin de werknemers op de nullijn worden geplaatst. De bonden eisen een loonsverhoging van 3 procent en hebben gedreigd met stakingen. De twee partijen blijven de komende maanden onderhandelen om te komen tot een definitieve cao.

Naast loonmatiging wil TNT ook banen schrappen. Van de ongeveer 58.000 banen moeten de komende jaren zeker 6.500 tot 7.000 verdwijnen. Deze maatregel is volgens TNT nodig om beter te kunnen concurreren. Op 1 januari 2008 raakt TNT zijn laatste stukje monopolie in Nederland kwijt: post onder de 50 gram wordt vrijgegeven. Naar verwachting zal dit leiden tot een nieuwe concurrentieslag met Selekt Mail en Sandd, de andere twee postbedrijven.

Intussen doet TNT een ultieme poging deze liberalisering uit te stellen. TNT roept de regering en de Tweede Kamer op het vrijgeven van de markt uit te stellen. Volgens TNT is namelijk geen sprake meer van gelijke marktomstandigheden tussen Nederland en Duitsland – dit ‘level playing field’ was wel een van de voorwaarden – nu de Duitse vakbonden deze week een akkoord hebben gesloten met werkgevers dat de invoering van een wettelijk minimumloon voor de post dichterbij brengt. TNT is tegen een minimumloon, omdat het bedrijf dan onvoldoende marktaandeel in Duitsland zou kunnen opbouwen.

In Nederland bestaat het minimumloon alleen voor bezorgers in vaste dienst. Andere postbezorgers krijgen een stukloon.