Nederlandse fiscus ook bij geld in het buitenland

Philip Dröge stelt in deze krant (27 november) dat wanneer een belastingplichtige zijn geld maar in het buitenland stalt hij de Nederlandse fiscus kwijt is; dat misverstand dient onmiddellijk te worden weggenomen. Iedereen die in Nederland woont betaalt over zijn vermogen(sinkomsten) in Nederland belasting, ongeacht waar ter wereld het zich bevindt. Alleen bij emigratie - waar Dröge ook over spreekt - ligt dat anders. Mocht Dröge suggereren dat je de facto de belastingheffing in Nederland kunt ontgaan door het hier maar niet op te geven - de fiscus komt er toch niet achter - dan is zijn stellingname nog verwerpelijker want dat betekent dat wordt aangezet tot fraude.

Eveneens onjuist is zijn stelling dat op basis van het verdrag met Luxemburg de Nederlandse fiscus informatie uit dat land krijgt over rentevergoedingen. Luxemburg koestert zijn bankgeheim en geeft deze informatie niet door; zelfs niet op grond van de enige jaren geleden ingevoerde spaarrenterichtlijn die lidstaten verplicht tot onderlinge renterenseignering; Luxemburg beperkt zich tot een bronheffing.

En tot slot gaat het fout bij de opmerking dat de extra renteaftrek van miljarden die grote ondernemingen in aanmerking kunnen nemen door rechtspraak van het Europese Hof, wordt afgewenteld op de gewone burgers: in de eerste plaats gaat het niet om miljarden maar honderden miljoenen en in de tweede plaats heeft de wetgever dit financiële gat gerepareerd ten laste van het bedrijfsleven zelf door renteaftrekbeperkingen in te voeren. Niks dus ten laste van burgers.

    • P. Kavelaars