Nederland hoog op lijst hulpverleners

Londen, 1 dec. Zweden, Noorwegen, Denemarken en Nederland staan op de vier hoogste plaatsen van een nieuwe lijst die landen rangschikt op de kwaliteit van de humanitaire hulp die ze verlenen. De lijst werd gepresenteerd door oud-VN-chef Kofi Annan. Uitgangspunt is dat de hulp gebaseerd moet zijn op de behoefte, en los moet staan van politieke, economische of militaire doelstellingen van de donor. Zweden is volgens de opstellers een modeldonor, omdat het bereid is overal hulp te verlenen, ook in crisissituaties waarvoor relatief weinig aandacht van de media bestaat, zoals in Haïti en Congo.