Moeizame toegang tot Koninklijk Huisarchief 2

Veel dank voor het artikel van mevrouw Diependaal, dat de benodigde achtergrondinformatie geeft die het boek ontbeert (Opiniepagina, 26 november). Ik vind Voor de troon wordt niemand ongestraft geboren (alleen die titel al!) een matig geschreven en oppervlakkig boek, een vluggertje, zonder diepgang. Ik mis de originele tekst van de brieven die zijn opgenomen, ook mis ik de aanduiding in welke taal de brieven geschreven zijn.

Ik ben in het minst niet koningsgezind maar wel geschiedkundig geïnteresseerd. Dit boek is populistisch, appelleert aan sappige verhaaltjes en mist de genegenheid die iedere biograaf voor zijn hoofdpersonen moet hebben. Jammer, het is een gemiste kans want zoveel literatuur is er nog niet over deze geschiedkundige figuren. Een echte miskoop.

    • Lied Deurvorst